Hva er Innbokskontroll?

Innbokskontroll er en metode der du har få meldinger i innboksen og stoler på at det som havner der blir gjort.

Å benytte denne metoden for arbeidsflyt gir bedre etterrettelighet, mindre stress og bedre fokus på de oppgavene du faktisk utfører. Dette ved at man i stedet for å bekymre seg for de oppgavene man ikke har utført, bruker energien på å konsentrere seg om de oppgavene man jobber med i øyeblikket. Forutsetningene for at man skal klare dette er at man har samlet de uløste oppgavene et trygt sted – i en trygg innboks.

Mange tror det er uoppnåelig. Min erfaring er at folk raskt behersker denne metoden. Ofte er det nok med et enkelt timesforedrag eller en enkel coaching-samtale.

Metoden hviler på tre prinsipp:

– måten du tenker rundt uløste oppgaver på
– måten du utfører oppgavene på
– hvilke verktøy du bruker

Svært mange oppgaver kommer til oss via e-post. Derfor handler mye av metodikken og denne bloggen om hvordan man kan redde seg selv fra å «drukne i e-post». Uløste oppgaver samler seg også i andre innbokser enn epost-programmet, og metodikken kan brukes med like stort hell overfor andre oppgaver enn de som foreligger i form av en e-post.

Jeg har hentet mye inspirasjon fra metoden Getting Things Done (GTD) utviklet David Allen. Denne metoden formidles i Norge blant annet av Morten Røvik. For den som virkelig vil ta dette på alvor, anbefaler jeg sterkt å sette seg inn i den hele og fulle GTD-metodikken, f.eks. ved hjelp av Morten Røvik som tilbyr coaching og undervisning.

Min metode, innbokskontroll, er på mange måter en sterkt forenklet utgave av GTD-metodikken. Fordelen er at man kan sette seg svært raskt inn i den og ha glede av den fra dag 1. Så kan man senere «oppgradere» seg til en ekte «GTD’er».

Jeg holder foredrag og driver med personlig coaching for å lære folk innbokskontroll. Mange forteller om en enklere hverdag, mindre stress og bedre produktivitet etter å ha lært metodikken.

Jeg er spesialist i allmennmedisin og jobber til daglig som fastlege i Volda. Jeg er og har vært aktiv i flere organisasjoner som f.eks. Volda fotball, Human-Etisk forbund og Allmennlegeforeningen. Innbokskontroll har gjort det mulig for meg å ha mange baller i luften og samtidig unngå opplevelse av stress.

Jeg holder foredrag om temaet. Foredraget er velegnet for bedrifter og organisasjoner som opplever manglende mestring av e-post mengden. Foredragene kan tilpasses fra 1 time til halvdagsseminar. Ta kontakt for mer informasjon.

%d bloggere liker dette: