Høsten 2010 måtte sykehusdirektør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset gå av, etter at det ble kjent at kirurger ved sykehuset gjorde operasjoner de ikke burde i hht. den overordnede planen for kirurgi i Helse Nord. Kirurgene hevdet at virksomheten var vel kjent for sykehusdirektør Solheim, dokumentert blant annet ved en e-post korrespondanse Solheim hadde stått som kopimottager til. Solheim på sin side hevder i starten av prosessen at dette kan han ikke huske, og han hevder at man ikke kan kreve av ham at han skal ta stilling til innhold i e-poster han har fått i kopi. Senere erkjente han riktignok at han ikke bare hadde lest e-posten, men også svart på den. Alt dette i følge VG.

Faksimile fra VG sitt oppslag

Kan man kreve av en direktør at han skal ta stilling til innholdet i en e-post der han kun er kopimottager?

I mine øyne er svaret et ubetinget «ja». Når meldingen havner i innboksen til direktøren må han ta stilling til den. Noen har satt ham i kopifeltet fordi de mener han skal være orientert om saken. Dersom direktøren mener det ikke er relevant at han skal være orientert, kan han f.eks. svare følgende: «Jeg anser ikke dette for å være relevant for meg, og ber om å bli fjernet fra kopilisten i den videre diskusjonen». Eller han kunne videresendt e-posten til en som kunne ta stilling, for eksempel til fagdirektøren slik: «Har du kommentarer til diskusjonen i denne e-posten?».

Hva angår den aktuelle sak, omhandlet den et svært betent tema: Fordeling av kirurgifunksjoner mellom sykehus. En hver som har kommet i nærheten av en sykehusdebatt de siste 25 årene, vil vite at dette ikke er noen likegyldig sak. Det er uten tvil en sak relevant for en sykehusdirektør. Ved at direktøren ikke har forstått dette og med det, sakens betydning, har han utvist dårlig dømmekraft. Man kan forstå at direktøren ønsker en annen fremstilling av saken enn at han har hatt dårlig dømmekraft, men setter det ham i et bedre lys at han ikke har hatt innbokskontroll?

Å mangle innbokskontroll kan ikke en leder på dette nivået tillate seg. Klarer han ikke å ha kontroll med innboksen sin, må han be om hjelp eller sette inn andre tiltak i organisasjonen. Jeg har stor sympati for at det kan være vanskelig å håndtere en strøm av e-poster i kopi hvis en slik kultur har fått utvikle seg. Løsningen da er imidlertid ikke å fraskrive seg ansvar, men i stedet å ta grep:

– enten ved å be om hjelp til å sortere hvilke e-poster han faktisk må ta stilling til

– eller ved å innføre tydeligere regler mot misbruk av de ansattes innboks. «Kopi bare til de som du eksplisitt ønsker skal være kjent med innholdet i e-posten. Vis respekt for andres innboks.»

En god e-post-vettregel er: Misbruk ikke andre mennesker sin innboks. Sender du noe avgårde til en annen sin innboks, bør du ha en grunn for det, og anta at mottager er enig i begrunnelsen. Men når innboksen din først ligger der, er du selv ansvarlig for kontroll med innholdet.