Jeg bruker regneark i Google dokumenter for oppsett av turnuser eller andre «dagbøker». Jeg har nå laget to maler for 2012. En enkel og en utvidet med ukeinndeling og ukenummer.

Malene er fritt tilgjengelige for alle. For å ta i bruk din egen, klikk på lenkene nedenfor. Regnarket åpnes da i Google dokumenter. Du må så klikke «fil» og «lag en kopi» av regnearket for å få ditt eget ark du kan redigere i.

NB! Malene er manuelt laget av undertegnede.  Jeg tar ikke på meg noe ansvar for mulige feil. Lykke til!

Kalendermal 2012, enkel utgave

Kalendermal 2012 med ukenummer