Det sentrale grepet for å få innbokskontroll er å se på meldingene i innboksen som uløste oppgaver. Det kan hope seg opp i innboksen når du har oppgaver som henger på andre eller der forutsetningene for å løse oppgavene ikke er tilstede enda. Jeg har tidligere skrevet om dette i en bloggpost. Denne bloggposten er nå utdatert. Boomerang for Gmail (heretter Boomerang) gjør det langt lettere å oppnå innbokskontroll.

Boomerang gir deg noen viktige tilleggsfunksjoner i din Gmail-konto (les her om installering og praktisk informasjon).

  • Du kan fjerne meldinger midlertidig fra innboksen og spesifisere når du ønsker at de skal dukke opp igjen
  • Når du sender e-post til andre, kan du be om en påminnelse dersom vedkommende ikke har svart innen en viss tid
  • Du kan skreve en e-post og be om at den ikke blir sendt før et angitt tidpsunkt
Det er særlig de to første punktene som er viktig. Innboksen bør reserveres for uløste oppgaver. Ideelt sett oppgaver du kan løse her og nå. En forutsetning for at innboksen skal fungere som oppgaveliste, er at du har oversikt over oppgavene. Blir det for mange meldinger der, mister du oversikten og må i stedet ha oversikten over hvilke oppgaver du bør jobbe med i hodet. Det siste er en energikrevende og kreativitetsdempende løsning. Derfor bør du strebe etter å holde tallet på meldinger i innboksen så lavt at du kan stole på de oversikten du får der ved et raskt blikk.
Mange oppgaver løses i samarbeid med andre. Gjennom funksjonene i Boomerang kan du holde disse oppgavene unna innboksen all den tid neste skritt ikke ligger hos deg, men hos andre. Hvis andre ikke følger opp, får du oppgaven tilbake i innboksen på det tidspunkt du ønsker for at du kan purre eller gjøre det du må for å få saken til å gå videre.
Jeg er imponert over den elegante integreringen i Gmail. Som man ser av skjermbildet nedenfor får man noen nye menyvalg. Boomerang kommer opp som en ekstra knapp når du skal håndtere den enkelte e-post. Gjennom en nedtrekksmeny kan du enkelt bestemme når akkurat denn e-posten skal komme tilbake til innboksen din.
Boomerang skjermbilde
Boomerang i praktisk bruk. En knapp med nedtrekksmeny lar deg enkelt bestemme når e-posten skal dukke opp igjen i innboksen din.
Når du skriver en e-post har du muligheten til å be om en boomerang-melding hvis mottager ikke svarer innen et gitt tidsrom. Du kan også be om en boomerang-melding selv om mottager svarer. Det er ikke vanskelig å se for seg situasjoner hvor dette er nyttig. Hvis du for eksempel jobber i helsevesenet og ønsker å bytte en vakt, så sender du gjerne en e-post til den du ønsker å bytte med. Hvis vedkommende ikke svarer, vil du kanskje spørre en annen, eller du vil mase. I mellomtiden slipper du å lage deg en memo i form av e-post til deg selv som blir liggende som fyllstoff i innboksen din.
Boomerang ved sending av e-post
Ved sending av e-post gir Boomerang deg muligheten til å få en tilbakemelding dersom mottager ikke svarer innen angitt tidsrom. Du kan også velge å be om en tilbakemelding selv om mottager svarer