G-mail har nylig lansert verktøyet «Prioritert innboks«. På samme måte som G-mail tidligere med stort hell har laget et spam-filter, vil de nå lage et filter som skiller viktig epost fra mindre viktig epost.

Jeg vil advare mot å ta dette i bruk. Ved å innføre dette, innfører man en ny innboks. Flere innbokser gir dårligere oversikt. Ved å  ha en prioritert innboks, blir den andre uprioritert. Da epost for folk flest innebærer en kontinuerlig strøm av nye eposter, vil det stadig etterfylles nye eposter i den prioriterte innboksen, og man rekker aldri å tømme den helt for å sjekke den uprioriterte.

Det kan godt hende at G-mail klarer å sortere ut de mindre viktige fra de viktige epostene. Men det er de viktigte epostene som kan være vanskelige å svare på. Det er de som skaper utsettelsesatferd, og de som gir oss stress.

Et lite viktig nyhetsbrev med reklame, håndterer vi lett. Vi skummer over det på 3-4 sekund, og så sletter vi det. En svært viktig epost – f.eks. en påminning om høringssvaret du skulle ha skrevet, tynger oss like mye enten det ligger i en stor samleinnboks, eller i en egen liten gullforgylt prioritert innboks.

Innfører man nedprioriterte innbokser må man samtidig erkjenne at oppgavene som ligger i den nedprioriterte innboksen kanskje aldri blir utført. Godtar man det, så la gå. Men da snakker vi egentlig om en en gang kanskje kategori. En gang kanskje er en mappe/etikett i referansearkivet. Der kan vi legge oppskrifter, boktips, musikkforslag, reisemål, gadgets – hva som helst som vi klarer oss fint uten at vi realiserer, men som kan være hyggelig hente fram som bonus en vakker dag.

Innboksen reserveres for uløste oppgaver.